Twin Flame Heart Chakra smärta

  Twin Flame Heart Chakra smärta

Twin flame hjärtchakra smärta är ett av de fysiska symtomen på tvilling flame resan men det kan också vara en kraftfull verktyg för att hjälpa fackföreningen om du är noggrann uppmärksam på det.

Hjärtchakrasmärtan signalerar en viktig milstolpe i tvillingflammanslutningen och den andliga resan mot tvillingflammans förening.

InnehållsförteckningVarför upplever Twin Flames hjärtchakrasmärta?

Vi har pratat kort om twin flame kroppssensationer du kan förvänta dig att gå igenom som en del av tvillingflammstadierna av din energiska anslutning som manifesterar sig i 3D och gör framsteg mot en permanent flamförening.

Anslutningen mellan energi och kropp

Det är viktigt att förstå att det finns en direkt koppling mellan ditt aurafält och din fysiska kropp. Ditt energifält är inte en separat sak från din själ och därmed din tvillingflamma själsband eller själskontrakt. När du känner känslomässig smärta känner du ofta fysisk smärta eller upplever problem på den relaterade platsen i din fysiska kropp.

Vägen till andlig tillväxt innefattar några smärtsamma punkter på vägen, eftersom en läkningsprocess innebär att först ta upp problemet till ytan så att du sedan kan laga det. Hemmet för din tvillingflammanslutning är din tvillingflamma-hjärtchakrasnöre. Det är en av punkterna där du är ansluten som en del av din tvillingflammaresa. Det är inte den enda platsen, men den är väldigt aktiv och känslig.

Som en del av din tillväxtprocess för tvillingflammor, kommer du att läka alla anslutningspunkter i hela din kropp och i dina energicentra. Du kommer med största sannolikhet att uppleva smärta i tvillingflammor på alla nivåer, från ditt kronchakra till ditt solarplexuschakra.

Uppstigningssymptom

Som en tvillinglåga kommer du att uppleva en startpunkt för aktivering, alias uppstigningsprocess. Det kan hända när du först tar kontakt med din tvilling på den andliga nivån, när du först tar 3D-kontakt, eller när du faktiskt börjar din tvillingflamma relation.

Det finns ingen fastställd regel om när du kommer att känna ett uppstigningssymptom eller flera av dem. Men ett av de fysiska symtom du kommer att uppleva som en del av dina symtom kommer att vara hjärtcentrets aktiveringsenergi. Det kan väcka spända känslor, vare sig det är negativa eller positiva, till att börja med, beroende på engagemangsfrågorna. anknytningsproblem och förtroendefrågor som du kanske eller kanske inte har börjat arbeta med redan vid det här laget.

Aktiveringen av ditt hjärtchakra som en del av din spegelsjälsupplevelse kommer att locka till en intensiv healing session för dig och din tvilling, vare sig det är tillsammans eller separat, beroende på var du är med din tillväxtprocess och din helande resa.

Själva läkningsprocessen är inte rolig. I själva verket kan det innebära ganska tunga intensiva känslor. Dessa intensiva känslor kan ibland bli läskiga eftersom de är problem på egonivå. Växtvärk är dock en naturlig del av en tillväxtprocess.

Ditt Twin Flames Ascension-symtom

Om du har gjort ditt skugg- och inre barnarbete eller om det är en pågående process för dig, men du plötsligt känner hjärtchakrasmärta som inte relaterar till din egen helande resa, då kan du vara säker på att det är relaterad till bröstsmärta med tvillingflammor till din tvilling som börjar sin egen väg för att hela sina energicentra eller chakran.

Om så är fallet, upplever din tvillingsjäl sannolikt några negativa känslor förknippade med själens resa mot att hela sina energicentra och påbörja sin känslomässiga uppstigning under denna mänskliga upplevelse.

Om du har att göra med separationssmärta och vill att jag ska försöka hjälpa mig – berätta om din resa hittills och låt mig göra en twin flame läsning till dig.

Twin Flame Separation Smärta

Resans separationsskede av tvillingflammor är ett av de mest utlösande och svåra, och därmed ett av de mest smärtsamma.

Du kommer sannolikt att uppleva flamhjärtchakrasmärta i detta skede eftersom din tvillingflamma-relationsenergi är mycket testad vid denna tidpunkt av din läkningsprocess, och eftersom var och en av er två är väldigt testade på en personlig nivå.

Tyvärr kan flamhjärtchakrasmärtan som orsakas av separationsfasen pågå hela tiden tills du kommer in i återföreningsfrekvens, men den kanske inte. När du och din tvillingsjäl gör tillräckligt med framsteg med din personliga helande resa, kan påfrestningarna på vart och ett av era hjärtan lätta så att den övergripande påfrestningen på ert tvillingsjälsband också kan lätta.

Det som är bra med denna typ av smärta, om det finns något bra med smärta vid något tillfälle, är att när det väl upphör, är det ett tecken på att du och din tvillingsjäl båda har gjort några bra framsteg med din tillväxtprocess.

  Hur man lindrar hjärtchakrasmärta

Hur man lindrar hjärtchakrasmärta

När det gäller att lindra hjärtchakrasmärtan är det en fråga om att ta itu med grundorsaken till varför du och din tvillingsjäl kände det från början. Naturligtvis kan du också vidta vissa lindrande åtgärder, men du skulle bara behandla symtomet, och inte det faktiska problemet som får det att manifestera.

Jag har pratat om röjning blockering av dubbla lågor med energiarbete tidigare och om du känner smärta i hjärtchakrat skulle nu vara ett bra tillfälle att börja lite energiarbete (eller kanske intensifiera det om du redan har det).

Fokusera på din tillväxtprocess

Sak nummer 1 du kan göra är att göra så mycket autentiska framsteg du kan med din egen helande resa.

Det kommer att fungera på ditt eget hjärtchakra och på hjärtchakrats förbindelse med din tvillingsjäl, hjälpa och stödja er båda i att övervinna det smärtsamma skede ni är på.

Var och en av er måste göra er egen del av helande och växande, och ni kan bara göra er egen del av denna resa. Men om du fokuserar på att göra din del så bra som du kan, hjälper du också vår tvillingsjäl att göra sin del så gott de kan.

Meditation

Tvillingflamma meditation är ett kraftfullt verktyg för att övervinna hjärtchakrasmärta och i din övergripande tvillingsjälsupplevelse.

Det stimulerar din tillväxtprocess och optimerar dina energicentra, stödjer helande och uppstigning.

Energiläkning

Twin flame energy healing är ett fantastiskt verktyg för att ta itu med din hjärtchakrasmärta. Du kan få twin flame Reiki gjort, gör det själv om du är initierad och/eller använd någon annan energiläkningsmetod du känner till.

Genom att ta itu med grundorsaken till hjärtchakrasmärtan med tvillingflammor och arbeta med din uppstigningsprocess, kommer du att lösa orsaken till de lågfrekventa känslorna och lösa dem så att din resa kommer att fortsätta på ett smidigare och mindre belastande sätt.

Allt handlar om lagarbete. Twin flame teamwork får fackets dröm att fungera, trots allt!

Låt mig hjälpa